انواع بایندر های مورد استفاده در تولید قرص

انواع بایندر های مورد استفاده در تولید قرص بایندر ترکیبی شیمایی است که خاصیت چسبندگی داشته و برای تولید قرص بکار می رود.

 بایندر ترکیبی شیمیایی بوده که عامل چسبندگی ذرات پودر در تولید گرانول می باشد. در این مقاله به معرفی انواع بایندرها و مکانیسم عملکرد آنها پرداخته می شود. همچنین غلظت مورد نیاز هر بایندر در فرآیند گرانولسازی و روش تهیه قرص از پودرهای حساس به حرارت و رطوبت بیان می گردد.

مطالعه بیشتر
3
  196 بازدید
  0 نظر
196 بازدید
0 نظر