انواع بایندر های مورد استفاده در تولید قرص

انواع بایندر های مورد استفاده در تولید قرص بایندر ترکیبی شیمایی است که خاصیت چسبندگی داشته و برای تولید قرص بکار می رود.

 بایندر ترکیبی شیمیایی بوده که عامل چسبندگی ذرات پودر در تولید گرانول می باشد. در این مقاله به معرفی انواع بایندرها و مکانیسم عملکرد آنها پرداخته می شود. همچنین غلظت مورد نیاز هر بایندر در فرآیند گرانولسازی و روش تهیه قرص از پودرهای حساس به حرارت و رطوبت بیان می گردد.

مطالعه بیشتر
3
  194 بازدید
  0 نظر
194 بازدید
0 نظر

فرمولاسیون تولید قرصهای خوراکی

فرمولاسیون تولید قرصهای خوراکی قرص های خوراکی
 تولید قرصهای خوراکی یکی از فرآیندهای پرچالش داروسازی بوده که علاوه بر دانش شناخت مواد و فرمول کردن آنها، نیازمند دستگاه مناسب و تجربه کافی هم می باشد.  طراحی و تولید قرصهای خوراکی یک فرآیند چند مرحله ای پیچیده بوده که فرمول کردن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بطوریکه باید مقدار مناسبی از ماده دارویی در فرم مناسب و زمان مشخص به پودر اض...
مطالعه بیشتر
3
  117 بازدید
  0 نظر
117 بازدید
0 نظر

چالش های ساخت قرص

چالش های ساخت قرص فرایند ساخت قرص نیاز به دانش کافی در این زمینه دارد

داشتن دستگاه قرص ساز خوب، یکی از اصلی ترین پارامترهای تهیه قرص با کیفیت است، اما این همه ماجرا نیست. دارا بودن دانش کار با دستگاه و برطرف کردن مشکلات حین کار، لازمه تهیه قرص مناسب می باشد. 

مطالعه بیشتر
3
  132 بازدید
  1 نظر
132 بازدید
1 نظر