فرمولاسیون تولید قرصهای خوراکی

فرمولاسیون تولید قرصهای خوراکی قرص های خوراکی
 تولید قرصهای خوراکی یکی از فرآیندهای پرچالش داروسازی بوده که علاوه بر دانش شناخت مواد و فرمول کردن آنها، نیازمند دستگاه مناسب و تجربه کافی هم می باشد.  طراحی و تولید قرصهای خوراکی یک فرآیند چند مرحله ای پیچیده بوده که فرمول کردن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بطوریکه باید مقدار مناسبی از ماده دارویی در فرم مناسب و زمان مشخص به پودر اض...
مطالعه بیشتر
3
  118 بازدید
  0 نظر
118 بازدید
0 نظر