پمپ هموژنایزر : برای تولید اسموتی و نکتار میوه

پمپ هموژنایزر : برای تولید اسموتی و نکتار میوه

 اسموتی و نکتار میوه از هموژن کردن میوه با سایر افزودنی ها ساخته می شود. در این مقاله روش صنعتی تولید اسموتی و نکتار با استفاده از پمپ هموژنایزر را تشریح خواهیم کرد.

مطالعه بیشتر
3
  127 بازدید
  2 نظر
127 بازدید
2 نظر